>>
Home

Latest Post

Cuộc khủng hoảng tên lửa CuBa và những điều chưa biết – Kỳ 1: Từ sự kiện Vịnh Con lợn

Chiến tranh Lạnh bắt đầu được một thời gian, Trung Âu và khu vực Viễn Đông trở thành mặt trận giằng co, đấu tranh chủ yếu của hai phe Xô, Mỹ. Điều đó cũng có nghĩa thế trận được bày ngay trước cổng của Liên Xô. Đối với Mátxcơva, đặc biệt là Nikita Khrushchev, người … Tiếp tục đọc

Droit International

"Le droit a la réputation d'être aride, austère, voire ingrat : l'idée couramment répandue est que « pour faire du droit, il faut apprendre par coeur », et l'on croit souvent que la principale qualité du juriste, c'est sa bonne mémoire".
Si vous aimez le droit, notamment le droit international, rejoignez-nous! ;)